På grund af et servernedbrud - hvor min hjemmeside døde - er jeg i gang med at genopbygge siderne. Jeg startede med den engelske, og vil løbende få oversat til dansk og tysk. Klik på flaget

 

Due to a server breakdown - where my website died - I'm updating the pages. I started with the English, and will continuously translate into Danish and German. Click at the flag

 

Aufgrund einer Serververletzung - wobei meine Website gestorben ist - aktualisiere ich langsam die Seiten wieder. Ich habe mit Englisch begonnen und werde fortlaufend ins Dänische und Deutsche übersetzen. Klik auf die Flagge

Copyright 2017 Finn B Petersen